سونوگرافی

فناوري سونوگرافي

در سونوگرافي، تصاوير با استفاده از امواج فراصوت (امواج صوتي با بسامد بالا و غير قابل شنيدن) ايجاد مي‌شوند. در اين روش، وسيله‌اي به نام مبدل را بر روي پوست حرکت مي‌دهند (در برخي موارد آن را به داخل منافذ بدن مهبل و راست روده وارد مي‌کنند) و با آن امواج فرا صوت را به داخل بدن ارسال مي‌كنند. هر کجا که بافت‌هاي با تراکم مختلف به هم مي‌رسند يا هر جا که بافت کنار مايع قرار دارد‌، امواجي منعکس مي‌شوند.

 مبدل ، اين امواج را دريافت و آن‌ها را به رايانه منتقل مي‌کند تا تصاويري بر روي نمايش‌گر ايجاد شود. اين تصاوير مرتب در حال تغيير هستند و  باز اين رو مي‌توان حرکت را هم مشاهده کرد. پزشکان اغلب از سونوگرافي براي مشاهده جنين در رحم يا ديواره‌ها و دريچه‌هاي قلب يا شناسايي ناهنجاري‌هايي همچون مشکلات کبد و کيسه صفرا و کيست و سنگ ادراري استفاده مي‌کنند.

يكي ديگر از انواع سونوگرافي سو نو گرافي کالر داپلر است . اين روش که جهت و سرعت جريان خون را نشان مي‌دهد، براي شناسايي مشکلاتي همچون تنگي سرخرگ‌ها يا لخته‌هاي سياهرگي به كار مي‌رود.

خدمات سونوگرافي نماطب

  • سونوگرافي از تمامي اعضاي بدن دو بعدي، سه بعدي و چهار بعدي
  • سونوگرافي از نسوج نرم و ساختمانهاي سطحي
  • سونوگرافي ترانس واژينال و ترانس رکتال
  • سونوگرافي جنيني, مامائي و زنان و تشخيص آنومالي هاي جنيني

خدمات سونوگرافي کالر داپلر نماطب

  • سونوگرافي کالر داپلر براي بررسي ضايعات عروقي
  • سونوگرافي کالر داپلرتومورها
  • سونوگرافي کالر داپلر براي بررسي حاملگي هاي پر خطر جنيني و آنومالي‌هاي احتمالي
Website By Shiftegan Aftab, Developed By Yousef Salimpour, Powered By Rojan CMS.