آرشیو ماهانه: مارس 2020

نکاتی در مورد کرونا ویروس

نکاتی در مورد کرونا ویروس کرونا ویروس از واژه ای بنام corona به معنی تاج برگرفته شده است که به مشخصه ظاهری ویریون ها یا شکل عفونی ویروس که قابل مشاهده با میکروسکوپ است، اشاره دارد. تا به حال شش نوع از ویروس کرونا شناخته شده است که با موردی که اخیرا کشف شده است […]

read more »
Call Now Button