آرشیو روزانه: اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

سونوگرافی NT چگونه انجام می شود؟

سونوگرافی NT چگونه انجام می شود؟ سونوگرافی NT یک روش تشخیص ناهنجاری های ژنتیکی می باشد و نقش بسیار مهمی در تشخیص ناهنجاری ها و اختلالات کروموزومی جنین دارد. از سونوگرافیNT  جهت بررسی این ناهنجاری ها در سه ماهه اول بارداری ستفاده می شود، در طی انجام این سونوگرافی فاکتورهای مختلفی مورد بررسی قرار می […]

read more »