آرشیو روزانه: اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸

عملکرد دستگاه سی تی اسکن

عملکرد دستگاه سی تی اسکن امروزه با ماشینی شدن زندگی و افزایش انوع بیماری ها روش های مختلفی جهت تشخیص و درمان آنها وجود دارد. یکی از این روش ها سی تی اسکن می باشد. طی سی تی اسکن صدها پرتو اشعه ایکس به نواحی مورد نظر تابیده می شود. اشعه ایکس در واقع حالتی […]

read more »